Deltagerliste 12.6.2021 #49

Kl 8:00 marathon

 1. Trine Dydensborg
 2. Søren Kuhlmann
 3. Mette Kalum
 4. Lonni Dolleris
 5. Jens Mogensen
 6. Lisbeth Billeskov Hansen
 7. Jens Strøm (flyttet fra 29.05)
 8. Yaghoob Fantassi
 9. Søren Geisler
 10. Ulrik Pihl
 11. Kim Hedegaard
 12. Lars Mose
 13. Kevin Vilhelmsen

Kl 10:00 1/2 marathon:

 1. Henning Hermes
 2. Alison Henriksen
 3. Gunhild Jensen
 4. Merete Daubjerg Roug
 5. Tina Vissing Jørgensen
 6. Heidi Fischer Nielsen (start kl 8:00)
 7. Tina Jensen (start kl 8:00)
 8. Leif Jensen (start kl 8:00)
 9. Laila Gommesen (start kl 8:00)
 10. Frank Sievers
 11. Maud Hjortshøj (start kl 8:00)
 12. Jan Sejdelin (start kl 8:00)