Tilmelding og pris

Tilmelding via mobilpay 41 59 93 77 Trine Dydensborg. HUSK at skrive navn, dato og distance.

1/2 marathon: 100 kr. marathon: 125 kr. Runder: 30/50 kr