Deltagerliste 18.07.2020 #36

1/1 Marathon kl 8:00

 1. Peter Regius Møller
 2. Søren Rasmussen
 3. Jan Hansen
 4. Carsten Friis
 5. Kim Hammerich
 6. Lone Friis
 7. Mikael Lassen
 8. Rene M. Løvendahl

1/2 Marathon kl 8:00

 1. Trine Dydensborg
 2. Sine Møller
 3. Søren Kuhlmann
 4. Frank Sievers
 5. Holger Hansen
 6. Mads Augustinus
 7. Tina M. Larsen
 8. Sussi Gudmundsson
 9. Joann Jensen
 10. Jan Sejdelin
 11. Jens Mogensen
 12. Vickie Kramer
 13. Thomas Kramer
 14. Bibi Poulsen
 15. Lisbeth Lilleballe
 16. Jesper Witte
 17. Christina Frandsen
 18. Kim Gommesen
 19. Anita Witte
 20. Erik Weiglin-Chrone
 21. Camilla Solberg